Ostatni moment na skorzystanie z polsko-słowackiej optymalizacji Print

03.07.2014 / komentarz: Józef Banach; autor Łukasz Zalewski/ Gazeta Prawna


Podatnicy, którzy chcą wypłacić dywidendy z niskim podatkiem lub nawet bez niego, muszą się pospieszyć. Ulga wygaśnie z końcem 2014 r.

Polsko-słowacka umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (Dz.U. z 1996 r. nr 30, poz. 131) pozwala na znaczne korzyści podatkowe. Dzięki odpowiedniej strukturze daninę dla fiskusa można zmniejszyć z 19 proc. do 9 proc., a nawet 0 proc. Od 2015 r. takiej możliwości jednak już nie będzie.

 

„Osoby zainteresowane optymalizacją dywidendy powinny wykorzystać szansę i nie zwlekać z podjęciem decyzji” – zachęcają w reklamach kancelarie prawne i podatkowe.

 

(...)

 

Trzeba się pospieszyć

 

– Decyzję należy podjąć możliwie szybko, najlepiej przed końcem wakacji – podkreśla Konrad Glapiak. Zwraca uwagę, że podatnicy muszą pamiętać m.in. o czasie niezbędnym na założenie spółki słowackiej i na wniesienie do niej udziałów lub akcji polskiej spółki kapitałowej, a także o ramach czasowych związanych po stronie polskiej np. z umorzeniem udziałów.

 

Podatnicy powinni się spieszyć również z innego powodu. Od przyszłego roku zaczną obowiązywać przepisy dotyczące opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych, co jeszcze bardziej ograniczy możliwości tego rodzaju optymalizacji podatkowych.

 

(...)

 

Z Cypru przez Słowację

 

To, czy w świetle polsko-słowackiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, trzeba będzie zapłacić od dywidendy 9 proc., czy 0 proc., zależy od stworzenia odpowiedniej struktury.

 

Do legalnych struktur zapewniających istotne oszczędności podatkowe jest wykorzystywana najczęściej słowacka spółka komanditná spoločnost (będąca zasadniczo odpowiednikiem polskiej spółki komandytowej). Józef Banach radca prawny w InCorpore Banach Szczepanik Partnerzy, wyjaśnia, że taka struktura zwykle polega na tym, iż dywidendy ze spółek np. cypryjskich są formalnie kierowane do spółki słowackiej, a następnie transferowane do Polski. Pozwala to osobom fizycznym będącym polskimi rezydentami podatkowymi na znaczne ograniczenie obciążeń podatkowych.

 

Józef Banach, ocenia, że rozwiązania z wykorzystaniem spółek słowackich dają istotne oszczędności przy kwotach rzędu miliona złotych. Jego zdaniem, nadal jeszcze mogą być alternatywą dla rozwiązań opartych na umowach z Cyprem i Luksemburgiem, które zostały już wcześniej ograniczone.

 

Zmiana przepisów

 

Ekspert dodaje, że polskie władze podatkowe mają tego świadomość; wiedzę czerpią chociażby z licznych wniosków o interpretacje indywidualne. Z tego właśnie powodu doprowadziły do zawarcia w sierpniu 2013 r. protokołu do polsko-słowackiej umowy (Dz.U. z 2014 r. poz. 97).

 

Protokół likwiduje m.in. klauzulę zaliczenia fikcyjnego polegającą na tym, że od polskiego podatku można odliczyć podatek, który zgodnie z umową może zostać zapłacony na Słowacji, nawet jeśli kraj ten faktycznie go nie pobrał.

 

Wprowadza jednocześnie klauzulę switch-over pozwalającą Polsce na zmianę metody unikania podwójnego opodatkowania (z metody wyłączenia na metodę zaliczenia), jeśli stosowanie umowy albo słowackich przepisów prowadziłoby do zwolnienia danego dochodu z opodatkowania w obu państwach. Efekt będzie taki, że wypłata dywidend ze spó- łek słowackich nie da takich oszczędności podatkowych jak dziś.

 

Polskim organom podatkowym nie udało się jednak doprowadzić do tego, by protokół zaczął obowiązywać już z początkiem 2014 r. Procedura przewiduje bowiem, że zmiany muszą przyjąć oba kraje, po czym musi nastąpić wymiana not dyplomatycznych. Nowe przepisy wchodzą więc zwykle w życie od początku kolejnego roku, po wymianie not. W tym wypadku więc nowe rozwiązania zaczną obowiązywać 1 stycznia 2015 r.

 

(...)