Wiktor Szczypinski Print

Wiktor Szczypiński - doradca podatkowy, doradca inwestycyjny - posiada 12-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym na rzecz największych podmiotów na rynku finansowym. W latach 2004-2014 pracował w departamencie podatkowym PwC, w którym był odpowiedzialny za rozwój zespołu ds. opodatkowania zakładów ubezpieczeń. Jest absolwentem Finansów i Bankowości na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) oraz Uniwersytetu w Sztokholmie. Do jego głównych klientów, poza zakładami ubezpieczeń, należały banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne oraz spółki leasingowe. Poza sektorem finansowym, Wiktor doradzał największym podmiotom z branży handlowej, spożywczej oraz budowlanej.

Ma wieloletnie doświadczenie w przeglądach podatkowych i bieżącym doradztwie, a także brał udział w licznych międzynarodowych projektach restrukturyzacyjnych. W szczególności doradzał przy tworzeniu podatkowych grup kapitałowych, przekształcaniu podmiotów w oddziały spółek zagranicznych czy też licznych sekurytyzacjach wierzytelności kredytowych, leasingowych i handlowych. Ponadto, brał udział w wielu projektach związanych z finansowaniem działalności oraz zarządzaniem płynnością finansową. Wiktor doradzał również we wdrażaniu lub opiniowaniu wielu nowatorskich instrumentów finansowych.

Jest autorem licznych artykułów, komentarzy i wypowiedzi w czasopismach specjalistycznych, branżowych oraz prasie biznesowej.