Home Publikacje
Czy dostrzegasz problem braku uregulowań w zakresie dotyczącym obrotu wierzytelnościami?
 
Publikacje
Zastaw rejestrowy - nie tylko przedsiębiorcy ustanowią zastaw PDF Print E-mail

19.01.2009 / Bartosz Stradomski /Money.pl

 

Wśród zmian w przepisach prawa regulującego obrót gospodarczy jakie weszły w życie na przełomie 2008 i 2009 roku znalazła się również nowelizacja Ustawy z dnia 6 grudnia 1996r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (ustawa zast.rejstr), która weszła w życie po upływie 3 miesięcznego vacatio legis.

 

Pomimo tego, iż sama konstrukcja zastawu rejestrowego  nie uległa zasadniczej zmianie to jednak zakres nowelizacji ustawy zast.rejstr. stworzył nowe możliwości wykorzystywania tej instytucji w praktyce, rozszerzając równocześnie krąg podmiotów uprawnionych, które mogą wykorzystywać tę formę zabezpieczenia wierzytelności.

 
E-sąd rozpatrzy sprawę. Elektroniczne postępowanie upominawcze PDF Print E-mail

19.01.2009 / Józef Banach / Money.pl

 

Powstanie e-sąd, który będzie rozpatrywał sprawy znacznie szybciej niż tradycjny. Takie są założenia nowelizacji.

 

Na wzór rozwiązań funkcjonujących w Wielkiej Brytanii i Niemczech, Sejm uchwalił  5 grudnia 2008 r. nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzającego do polskiego systemu prawnego z dniem 1 stycznia 2010 roku, elektroniczne postępowania upominawcze.

 
Wprowadzenie elektronicznego postępowania upominawczego bez wątpienia powinno przyczynić się do sprawniejszego rozpoznawania roszczeń, dochodzonych obecnie w trybie przepisów rozdziału 3 działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego.  Wprowadzone zmiany mają szansę odciążyć sądy od rozpoznawania spraw drobnych, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

 

Zakres przedmiotowy tego postępowania odrębnego obejmuje roszczenia pieniężne i inne, wskazane przez przepis szczególny, na zasadzie analogicznej do regulacji obowiązującej obecnie w art. 498 § 1 K.p.c. W elektronicznym postępowaniu upominawczym mogą być rozpatrywane również sprawy gospodarcze, jednakże z wyłączeniem stosowania przepisów K.p.c. regulujących postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych.

 
Wybór sposobu opodatkowania przedsiębiorcy w 2009 roku PDF Print E-mail

16.01-23.01.2009 / Bartosz Stradomski / Gazeta Finansowa

 

Wprowadzona od 1 stycznia 2009r. nowelizacja ustawy PIT, wprowadziła między innymi nową skalę podatkową dla opodatkowania dochodów osobistych. Nowa skala podatkowa to dwie stawki podatku:18% i 32% przy dość wysokim progu podatkowym wynoszącym 85 528 zł. Kwota zmniejszająca podatek również uległa podwyższeniu i wynosi 556,02 złotych. Zmiany te spowodowały, że dla wielu podatników, którzy do tej pory opodatkowani byli według stawki liniowej 19% atrakcyjniejszą formą opodatkowania dochodów uzyskiwanych za rok 2009 i lata następne stanie się powrót do opodatkowania „według skali” tj. powrót do opodatkowania na zasadach ogólnych. Wybór ten jest również istotny dla przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność w 2009r. bądź też zamierzają jej rozpoczęcie w trakcie 2009.
 
Niektórzy wrócą do zasad ogólnych PDF Print E-mail

16-23.01.2009 / Bartosz Stradomski / Gazeta Finansowa

 


Zmienione przepisy o PIT od 1 stycznia 2009 r. wprowadziły między innymi nową skalę podatkową dla opodatkowania dochodów osobistych.

 

Nowa skala podatkowa to dwie stawki podatku: 18 proc. i 32 proc. przy dość wysokim progu podatkowym wynoszącym 85 528 zł. Kwota zmniejszająca podatek również uległa podwyższeniu i wynosi 556,02 zł.

 
Jak ustalić właściwą stawkę amortyzacyjną dla budynku PDF Print E-mail

08.01.2009 / Bartosz Stradomski / Rzeczpospolita/Gazeta Prawa i Podatków 

 

Wiele firm zastanawia się nad podjęciem działań mających na celu dopasowanie wielkości ponoszonych kosztów podatkowych do możliwości generowania zysków. Jednym ze sposób jest obniżenie stawek amortyzacyjnych.


Obowiązujące od 1 stycznia nowelizacje ustaw o podatkach dochodowych nie przyniosły w tym zakresie znaczących zmian. Wyjątkiem jest wykreślenie z katalogu zdarzeń nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów strat wynikających z zaniechanych inwestycji.

 

Budynek, który został nabyty albo wytworzony we własnym zakresie i zakwalifikowany jako środek trwały, może być amortyzowany z zastosowaniem jednej z dwóch metod: liniowej ze stawkami z wykazu lub liniowej ze stawką indywidualną.

 
<< Start < Prev 11 Next > End >>

Page 11 of 11