Home Publikacje
Czy dostrzegasz problem braku uregulowań w zakresie dotyczącym obrotu wierzytelnościami?
 
Publikacje
Przedsiębiorcy nie muszą stosować przepisów niezgodnych z prawem unijnym PDF Print E-mail

29.01.2009 / Bartosz Stradomski  / Rzeczpospolita/ Gazeta Prawa i Podatków

 

Regulacje ustawy VAT ograniczające możliwość odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodu są niezgodne z prawem wspólnotowym. Podatnik nie jest zatem zobowiązany do ich stosowania

Wyrok ETS stwierdzający niezgodność z prawem wspólnotowym przepisów prawa krajowego nie stwarza uprawnienia do stoso-wania kombinacji różnych przepisów
Wynika tak z wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wydanego 22 grudnia 2008 r. (C-414/07). Trybunał zakwestionował w nim zgodność polskich przepisów z prawem wspólnotowym. Wyrok wywołał niemałe poruszenie, bo sprawa jest istotna praktycznie dla wszystkich podatników VAT. Orzeczenie ETS dostarcza polskim przedsiębiorcom argumentów przy ewentualnym odzyskiwaniu nadpłaconego VAT. Jak jednak pokazują pierwsze komentarze, ocena wyroku oraz praktyczne możliwości jego wykorzystania wywołują pewne kontrowersje.

 
Markę kancelarii buduje się również w mediach PDF Print E-mail

27.01.2009 / komentarz: Józef Banach; autor: Łukasz Kuligowski / Gazeta Prawna

 

Kancelarie chcą istnieć w mediach. Dlatego korzystają nie tylko z usług specjalistów od budowania wizerunku, lecz także własnych prawników, którzy mają doświadczenie w kontaktach z prasą.


Adwokat czy radca prawny może być cennym nabytkiem dla kancelarii nie tylko ze względu na swoją wiedzę fachową. Pożądaną umiejętnością jest także pisanie oraz publikowanie artykułów w prasie. Zdarza się, że kancelarie starają się wykorzystać dodatkowe umiejętności niektórych radców czy adwokatów i w podpisywanych z nimi umowach zawierają klauzule, które zobowiązują prawników do publikowania swoich artykułów czy komentarzy. Jest to jedna z nowych metod promowania się kancelarii.

 
O amortyzacji budynku decyduje sposób jego używania PDF Print E-mail

26.01.2009 / Bartosz Stradomski / Gazeta Prawna

 

Obszarem kosztów stałych prowadzonej działalności, w której możliwe są działania oszczędnościowe, jest amortyzacja środków trwałych, w tym budynków biurowych. Skorzystanie z podwyższonych stawek może okazać się opłacalne.

 

Istotny jest sposób, w jaki nabyliśmy własność budynku do prowadzonej działalności: na etapie inwestycji konieczne jest określenie, w jaki sposób będziemy chcieli rozliczać koszty amortyzacji budynku w kosztach uzyskania przychodów. W zależności od podjętej decyzji albo budynek jest budowany we własnym zakresie (wytworzenie środka trwałego), albo nabywamy gotowy budynek. Określone korzyści podatkowe stwarza finansowanie budowy poprzez spółkę celową, a także nabycie udziałów w takiej spółce.

 
Gdy mieszkanie użyczasz bezpłatnie, nie uzyskasz przychodu PDF Print E-mail

23.01.2009 / Józef Banach / Rzeczpospolita/ Gazeta Prawa i Podatków

Właściciele nieruchomości mogą od początku roku udostępniać bezpłatnie posiadane grunty, lokale i domy, i to bez obawy, że będą musieli zapłacić w związku z tym podatek.


To efekt zmian w ustawach podatkowych (o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych).

 

Jakie były problemy...

 

Do końca 2008 r. co do zasady podatnik miał obowiązek określić przychód z tytułu nieruchomości udostępnionych nieodpłatnie w całości lub w części do używania innym osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej. Przychód taki ustalany był jako równowartość czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy danej nieruchomości, ustalonej na podstawie przeciętnej wysokości czynszów stosowanych w danej miejscowości przy najmie lub dzierżawie nieruchomości tego samego rodzaju. Przychodu nie określało się jedynie w ustawowo określonych przypadkach. I tak przychód nie występował np.:
- gdy nieruchomości były udostępnione pracownikowi podatnika, a wartość tego udostępnienia była opodatkowana u pracownika jako nieodpłatne świadczenie;
- jeżeli właściciel nieruchomości używał jej na własne potrzeby lub potrzeby członków rodziny; urzędy skarbowe dopuszczały w ramach tego przepisu zawarcie umowy użyczenia z członkiem rodziny;
- gdy właściciel nieruchomości oddał bezpłatnie nieruchomość lub jej część do użytku na cele działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, oświatowo-wychowawczej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, kultu religijnego oraz związkom zawodowym.

 
Kosztem będą odsetki, ale nie od każdej pożyczki PDF Print E-mail

20.01.2009Józef Banach / Rzeczpospolita/ Gazeta Prawa i Podatków

 

Odsetki od pożyczki zaciągniętej na finansowanie działalności gospodarczej przedsiębiorcy są dla niego kosztem uzyskania przychodu w chwili zapłaty. Jednak nie zawsze.

 

Jeśli pożyczka została przeznaczona na zakup środka trwałego bądź wartości niematerialnej i prawnej, odsetki naliczone do dnia przekazania składnika majątku trwałego do używania zwiększają jego wartość początkową. W takim przypadku koszt jest w formie odpisów amortyzacyjnych. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 16 ust. 1 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do kosztów nie zalicza się odsetek od pożyczek zwiększających koszty inwestycji w okresie ich realizacji. Naliczone później mogą być zaliczone już bezpośrednio do kosztów podatkowych.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 11