Home Publikacje
Czy dostrzegasz problem braku uregulowań w zakresie dotyczącym obrotu wierzytelnościami?
 
Publikacje
Zagraniczne spółki otrzymają odsetki za spóźniony zwrot VAT PDF Print E-mail

08-14.05.2009 / Józef Banach / Gazeta Finansowa

 

Niemiecka spółka, która otrzymała zwrot VAT po półrocznym terminie, otrzyma odsetki – uznał Naczelny Sąd Administracyjny w decyzji z 21 kwietnia 2009 r. (sygn. I FSK 96/08). Postanowienie NSA oznacza, że niezarejestrowane w Polsce jako podatnicy VAT firmy z obcych państw będą mogły ubiegać się o odsetki, jeśli polski fiskus spóźnił się ze zwrotem podatku. Sąd, podejmując decyzję powołał się na art. 21 ust. 7 poprzedniej ustawy o VAT. Zgodnie z nim, różnicę podatku niezwróconą przez urząd skarbowy w terminie traktuje się jako nadpłatę podlegającą oprocentowaniu w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej. Problem powstał wskutek błędnej interpretacji obowiązków skarbówki wynikających z art. 75 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z nim, prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty przysługuje wyłącznie podatnikowi. Zdaniem fiskusa, podmiot zagraniczny ubiegający się o zwrot VAT nie jest traktowany jako podatnik, a jedynie jako „podmiot uprawniony” do zwrotu podatku od towarów i usług. Idąc tym tropem, podmiot zagraniczny nie miałby statusu strony, występując o odsetki powstałe wskutek spóźnionego zwrotu VAT. Wyrok NSA, sugeruje, że to błędna interpretacja. Jeśli okaże się, że fiskus często zaniedbywał sprawę zwrotu VAT zagranicznym spółkom, wyrok sądu może oznaczać spore obciążenie dla budżetu.

 
W księgach państwowych i gminnych nieruchomości panuje bałagan PDF Print E-mail

17-23.04.2009 / komentarz: Józef Banach; autor: jm/PAP / Gazeta Finansowa


Ponad 60 proc. Nieruchomości Skarbu Państwa i blisko jedna trzecia gminnych ma nieuregulowany stan prawny- to wynik kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Raport, do którego dotarł dziennik „Rzeczpospolita”, wskazuje na to, że w ogromnej części ksiąg wieczystych nieruchomości Skarbu Państwa i gmin oraz w prowadzonych przez nie ewidencjach gruntów zawarte są nieaktualne dane. W skrajnych przypadkach urzędnicy nie wiedzą dokładnie, co jest w posiadaniu gmin i państwa. Chaos jest kosztowny, nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym trudno dzierżawić lub sprzedać. Przepadają czasem potencjalne dochody z podatku od nieruchomości. Sprawa bałaganu w księgach wieczystych nie jest jednak nowa. We wrześniu 2007r. weszły w życie przepisy, które miały doprowadzić do usunięcia zaniedbań. W myśl ustawy, starostowie mają na to czas do 19 maja 2009 r. Do tego terminu powinni sporządzić wykazy nieruchomości Skarbu Państwa i gminnych. Potem MSWiA ma przygotować ich pełny rejestr. „NIK ustaliła, że porządkowanie stanu prawnego idzie jednak opornie i nie zakończy się w terminie”- twierdzi dziennik.

 

 
Podatnicy mogą czuć się zagrożeni PDF Print E-mail

10-16.04.2009 / Bartosz Stradomski / Gazeta Finansowa

 

 

Nie jest jeszcze znane uzasadnienie wyroku NSA z 31 marca 2009 r., a tym samym nie są znane argumenty jakie przekonały sąd do dokonania takiego a nie innego rozstrzygnięcia. Wyrok ten stwarza jednak zagrożenie, że w przyszłości organy podatkowe, które do tej pory raczej nie korzystały z instytucji pozyskiwania informacji od banków w trybie art. 82.1 ustawy Ordynacja podatkowa mogą częściej próbować pozyskiwać dane w oparciu o ten przepis.

 
Fiskus nie wyegzekwuje podatku na podstawie nieostatecznej decyzji PDF Print E-mail

02.04.2009 / Józef Banach / Rzeczpospolita/ Dobra Firma 


Od nowego roku nieostateczna decyzja podatkowa, czyli taka, od której podatnik odwołał się do wyższej instancji, nie może być wykonana. Od tej reguły jest tylko kilka wyjątków

 

Zgodnie z art. 128 ordynacji podatkowej decyzje podatkowe, od których nie służy odwołanie w postępowaniu podatkowym, są ostateczne. Mogą być uchylone lub zmienione tylko w wypadkach przewidzianych w ordynacji oraz w innych ustawach podatkowych. Decyzja podatkowa jest więc ostateczna, jeżeli:
- w pierwszej instancji strona nie złożyła od niej odwołania albo jeżeli stronie nie przysługuje od niej odwołanie z mocy ustawy lub
- decyzję tę wydał organ drugiej instancji w toku postępowania odwoławczego.

 

 
Cienka kapitalizacja a koszty uzyskania przychodu PDF Print E-mail

20-26.03.2009 / Józef Banach / Gazeta Finansowa

 


Jednym ze sposobów optymalizacji podatkowej w przypadku działania spółek w grupie, jest ustanowienia możliwie najkorzystniejszego sposobu ich wzajemnego finansowania. Przykładem takiego sposobu działania jest sytuacja, gdy pożyczkodawca będący udziałowcem danej spółki, finansuje jej działalność nie poprzez wpłaty na kapitał (wpłaty pieniężne lub aporty), lecz w postaci udzielanych pożyczek (kredytów), ponosząc przy tym jako pożyczkodawca ryzyko wynikające z działalności takiej spółki. Zjawisko to określane w doktrynie jako cienka (słaba) kapitalizacja (ang. thin capitalisation) ma więc miejsce wtedy, gdy głównym źródłem finansowania spółki nie jest kapitał zakładowy (akcyjny), lecz zaciągnięta pożyczka (kredyt). Tego rodzaju działanie pozwala na znaczne obniżanie należności podatkowych, z którymi mielibyśmy do czynienia w przypadku zwykłego finansowania.

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 8 of 11