Home Publikacje To już koniec raju podatkowego na Cyprze
Czy dostrzegasz problem braku uregulowań w zakresie dotyczącym obrotu wierzytelnościami?
 
To już koniec raju podatkowego na Cyprze PDF Print E-mail

26.04.2012 /komentarz: Józef Banach; autor: Monika Pogroszewska/ Rzeczpospolita


Znikną korzystne rozwiązania umożliwiające oszczędności podatkowe. Stracą Polacy z udziałami w cypryjskich spółkach i członkowie zarządów. Polski fiskus będzie mógł łatwiej sprawdzić stan tamtejszych kont.


– Po stronie cypryjskiej procedura ratyfikacyjna została już zakończona. Jeśli chodzi o stronę polską, do 26 kwietnia trwają uzgodnienia międzyresortowe. Następnie do Sejmu zostanie skierowany projekt ustawy o ratyfikacji umowy – poinformowało „Rz" Ministerstwo Finansów.


Protokół o zmianie umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania między Polską a Cyprem został podpisany 22 marca. Jeśli oba kraje wymienią jeszcze w tym roku noty informujące o zakończeniu procesu ratyfikacji, to nowe zasady mają obowiązywać od początku 2013 r.


Główna zmiana polega na usunięciu z umowy tzw. klauzuli tax sparing, czyli fikcyjnego zaliczenia podatku. Dotychczas osoba otrzymująca dywidendę z cypryjskiej spółki płaci w Polsce 9 proc. podatku. To dlatego, że może odliczyć zagraniczną daninę, wynoszącą 10 proc., która de facto nie jest tam pobierana. Po zmianie umowy takie odliczenie nie będzie już możliwe, a podatek wyniesie 19 proc.


Nowe regulacje będą też niekorzystne dla członków zarządu cypryjskich spółek, którzy są polskimi rezydentami. Teraz Cypr nie pobiera daniny od ich wynagrodzeń, a w Polsce są one wyłączone z opodatkowania na podstawie umowy. Po wejściu w życie nowych zasad dyrektorzy zapłacą w Polsce PIT według stawek 18 i 32 proc.


Trudniej też będzie ukryć dochody za granicą, gdyż umowę rozszerzono o pełną klauzulę wymiany informacji w sprawach podatkowych, opartą na treści art. 26 modelowej konwencji OECD. Umożliwia ona uzyskanie danych o dochodach polskich rezydentów w relacjach z Cyprem, w tym o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych.


Józef Banach, wspólnik w kancelarii InCorpore, podchodzi sceptycznie do informacji o zakończeniu prac po stronie Cypru. – Poczekajmy na wymianę not między dwoma krajami o zakończeniu procesu ratyfikacji – mówi. – Być może potwierdzą się jednak doniesienia, że również Luksemburg zgodził się na zmianę umowy podatkowej. Wcześniej spekulowano, że od tego Cypr uzależniał tempo ratyfikacji – dodaje Józef Banach.


(...)