Home Publikacje Członek zarządu nie zapłaci podatku
Czy dostrzegasz problem braku uregulowań w zakresie dotyczącym obrotu wierzytelnościami?
 
Członek zarządu nie zapłaci podatku PDF Print E-mail

03.03.2009 / komentarz: Józef Banach; autor: Łukasz Zalewski / Gazeta Prawna

 


Nieodpłatne świadczenia od pracodawców nie stanowią przychodu pracowników, jeśli nie da się ich przypisać do konkretnych osób. Dotyczy to m.in. ubezpieczeń.

 

ANALIZA

 

Wyrok WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 2019/08, nieprawomocny) w sprawie opodatkowania ubezpieczeń OC dla członków zarządu i rady nadzorczej od spółki potwierdza, że takie świadczenia nie są przychodem pracownika. Gdy spółka akcyjna kupuje ubezpieczenie OC członkom zarządu i rady nadzorczej i nie da się wyodrębnić osób objętych ochroną, ubezpieczenie nie jest przychodem tych osób.

 

Dobry wyrok

 

Wspomniane orzeczenie nie jest pierwszym, w którym sąd stwierdził, że niewyodrębnienie w polisie OC konkretnych osób powoduje u nich brak przychodu. W wyroku z 10 grudnia 2007 r. (sygn. akt III SA/Wa 1302/07, nieprawomocny) sąd także uznał, że gdy pracodawca zbiorowo ubezpiecza pracowników i wykupuje zbiorową polisę, a opłata za nią jest zryczałtowana, trzeba wykazać, że możliwa jest identyfikacja ceny konkretnej usługi ponoszonej na rzecz konkretnego pracownika. W najnowszym wyroku WSA (z 26 lutego 2009 r.) sąd powiedział wprost, że przychód nie powstaje, jeśli nie da się wyodrębnić osób objętych ubezpieczeniem.

 

Szczególne świadczenie

 

Michał Grzybowski, doradca podatkowy, dyrektor w Ernst & Young, wskazuje, że rozstrzygnięcie WSA jest istotne w odniesieniu do świadczeń, które nie są klasycznymi benefitami, ale przynoszą też korzyść finansującemu, czyli pracodawcy czy zleceniodawcy.
- Takim świadczeniem jest ubezpieczenie OC. Z faktu objęcia członków zarządu i rady nadzorczej ubezpieczeniem korzysta też spółka, której majątek jest w ten sposób lepiej chroniony - wyjaśnia Michał Grzybowski.

 

Józef Banach, doradca podatkowy z InCorpore Banach Iniewski Stradomski, dodaje, że należy zgodzić się z tezą sądu, że przychód może być przypisany tylko do konkretnego podatnika.
- Skoro spółka wykupiła ubezpieczenie OC dla całego zarządu i rady nadzorczej, to nie można zidentyfikować podatnika z imienia i nazwiska, więc nie ma możliwości przypisania przychodu w równomiernej części poszczególnym członkom tych organów - mówi Józef Banach.

 

Korzysta pracownik i firma

 

Michał Grzybowski przyznaje, że tego typu świadczenia występują powszechnie.
- Nawet jeżeli wyrok WSA stanowi rozstrzygnięcie w indywidualnej sprawie, warto, aby pracodawcy przeanalizowali istniejące w spółkach tzw. OWU lub inne umowy dotyczące świadczeń na rzecz pracowników lub menedżerów - radzi ekspert. Może to pozwolić na oszczędności w kosztach wynagrodzeń.

 

Józef Banach wskazuje, że wyrok ten może stanowić argument w walce o zwrot podatku.
Oba wyroki WSA w Warszawie są nieprawomocne. Od wyroku z 2007 roku złożono skargę kasacyjną. Można się spodziewać, że niedługo spór w tej sprawie rozstrzygnie NSA.

 

OPODATKOWANIE UBEZPIECZEŃ OC CZŁONKÓW ZARZĄDU

 

Zdaniem organów podatkowych
 

Ubezpieczenie od spółki jest przychodem - np. interpretacja dyrektora IS w Warszawie z 26 stycznia 2009 r., sygn. IPPB2/415-1650/08-4/AS, interpretacja naczelnika podlaskiego US, sygn. RO/415-15/06
Ubezpieczenie od spółki nie jest przychodem - np. interpretacja dyrektora izby skarbowej w Warszawie z 17 października 2008 r., sygn. IPPB2/415-1082/08-2/SP

 

Zdaniem sądów
 

Ubezpieczenie od spółki nie jest przychodem - WSA w Warszawie: sygn. akt III SA/Wa 1302/07 - nieprawomocny oraz sygn. akt III SA/Wa 2019/08, nieprawomocny.