Home Józef Banach
Czy dostrzegasz problem braku uregulowań w zakresie dotyczącym obrotu wierzytelnościami?
 
Józef Banach PDF Print E-mail

JBanach


Józef Banach - radca prawny - jest jednym z najlepszych specjalistów w Polsce z zakresu prawa podatkowego, a w szczególności międzynarodowego prawa podatkowego. Jest uznanym ekspertem z zakresu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i cen transferowych. Posiada  wieloletnie doświadczenie w strukturyzowaniu przedsiębiorstw zdobyte w ramach licznych projektów doradczych. Ma bogatą praktykę w  reprezentowaniu podmiotów gospodarczych w postępowaniach przed organami admnistracyjnymi, sądami admistracyjnymi i powszechnymi.


• szef zespołu międzynarodowej współpracy podatkowej w Ministerstwie Finansów
• wielokrotny negocjator z ramienia Ministerstwa Finansów w zawieraniu w imieniu RP umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
• starszy menedżer i lider Zespołu ds. Postępowań Podatkowych i Międzynarodowego Prawa Podatkowego w PricewaterhouseCoopers
• członek prezydium Rady Podatkowej PKPP Lewiatan
• autor wielu publikacji z zakresu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego m.in. komentarza "Polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania" oraz współautor monografii "Ceny Transferowe"
• pełnomocnik w wielu postępowaniach przed sądami administracyjnymi, zakończonych sukcesem klienta, w tym w jednej z największych spraw z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych (zwrot ok. 40 mln zł podatku)