Home
Czy dostrzegasz problem braku uregulowań w zakresie dotyczącym obrotu wierzytelnościami?
 
Cicha harmonizacja PDF Print E-mail

07.05.2014 / komentarz: Józef Banach; autor Rafał Guz / Rzeczpospolita


Zmiany w dyrektywie 
o spółkach powiązanych mają zbliżyć przepisy o podatkach dochodowych w całej Unii.

 

Nowelizacja dyrektywy tzw. Parent-Subsidiary, nad którą na razie bez skutku debatowała rada Ecofin, jest obliczona przede wszystkim na eliminację agresywnego planowania podatkowego, zmierzającego do uniknięcia opodatkowania dochodu. Konkretnie chodzi na przykład o pożyczki hybrydowe, udzielane sobie wzajemnie przez podmioty z jednej grupy kapitałowej, a działające 
w różnych krajach Unii Europejskiej. Wskutek rozbieżności w przepisach ta sama płatność w jednym kraju uważana jest za odsetki stanowiące koszt podatkowy, w innym zaś za dywidendę. Jeśli odpowiednio zaplanować taką transakcję, od takiej płatności w żadnym kraju UE nie zostanie zapłacony podatek dochodowy.